Informace o Produktech

Celý katalog naleznete v záložce ke stažení.

 

Protiexplozní pojistky

Protiexplozní pojistky DAG-TS SafExty Nexus ® DAG-TS SafExty Nexus ® PROTIEXPLOZNÍ POJISTKY jsou spolehlivý ochranný systém pro zabránění přenosu výbuchu a plamene používaný při výrobě, skladování a přepravě  hořlavých plynů, par a kapalin všech tříd rizika.

Zásadní rozdíl DAG-TS SafExty Nexus ® PROTIEXPLOZNÍ POJISTKY ve srovnání s jinými výrobci protiexplozních pojistek je čtvercová forma protiexplozní vložky vzhledem ke kulatému designu konkurentů.
ventilator
 

Výhody oproti jiným výrobcům:

  1. Až o 23% větší účinná plocha čtvercové protiexplozní vložky oproti kulaté.
  2. Vyší průtok medií.
  3. Snížený odpor proudění (až o 100% pokles tlakové ztráty).
  4. Snížená hmotnost z důvodu vlastní svařované konstrukce komor.
  5. Pojistka vedle zhášecího elementu neobsahuje žádné vnitřní součástky,
    proto optimální rozložení deflagrační a detonační energie bez dodatečného
    rozdělovače energie.

 

 

 

 

 

 

 

*VYSVĚTLENÍ s diagramem
u kulatých protiexplozních vložek je k stabilizaci vložky před axiální deformaci po detonaci / deflagraci potřeba
umístění stabilizačního kříže, jehož stabilizační plocha současně ovlivňuje negativně průtok medií (Nm3) a tím
zvyšuje tlakovou ztrátu (mBar).

tlakova-strataaxialni-deformace

 

 

 

 

Bezpečnostní ventily

Úkolem bezpečnostních ventilů je udržet v zařízení jistý přetlak nebo podtlak tak, aby k výměně plynů s atmosférou docházelo až při vyšších tlakových rozdílech. V chemickém průmyslu, farmacii a zejména petrochemii se tak zajišťuje zmenšení odparu skladovaných kapalin a chrání se tím životní prostředí a zpravidla jsou kombinovány s protiexplozními pojistkami, často do jediné kompaktní armatury.

Ostatní dimenze a nastavení přepouštěcích tlaků společnost zajišťuje individuelně po konzultaci se zákazníkem.