Názvosloví

Protiexplozní pojistka (plamenojistka)

Zařízení připojené k nádobě, nebo vřazené do potrubí, jehož účelem je umožnit průtok plynu a zároveň zabránit přenosu plamene mezi prostory, které pojistka odděluje.

Oboustranná protiexplozní pojistka

Zabraňuje přenosu plamene v obou směrech.

Jednostranná protiexplozní pojistka

Zabraňuje přenosu plamene pouze v jednom směru.

Vložka protiexplozní pojistky

Část protiexplozní pojistky, která přímo zabraňuje přenosu plamene.

Tělo protiexplozní pojistky

Část nebo časti pojistky, které nesou a uzavírají vložku a zároveň umožňují spojení pojistky s dalšími zařízeními.

Jmenovitý průměr pojistky

Průměr vstupního a výstupního potrubí, pro něž je pojistka určena.

Tlaková ztráta

Rozdíl tlaků před a za vložkou při daném průtoku a druhu média.

Ztrátová charakteristika

Grafická (nebo matematická) závislost tlakové ztráty na průtoku. Ztrátová charakteristika je specifická pro každý typ protiexplozní pojistky a druh média. Zpravidla se uvádí pro vzduch za standardní teploty.

Výbuch

Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty a tlaku.

Deflagrace – explozivní hoření

Hoření šířící se nízkou lineární rychlostí, typicky v řádu desítek metrů za sekundu, vždy však rychlostí nižší, než rychlost zvuku.

Detonace

Výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se vznikem rázové vlny.

Stabilní detonace

Detonace postupující v uzavřené systému přibližně stabilní rychlostí a za stabilizovaného tlaku. ČSN EN12874 uvádí typickou rychlost 1600 – 2200 m/sec.

Nestabilní detonace

Vzniká na počátku procesu deflagračního hoření. Vzniká v prostorově omezené zóně a vyznačuje se zvyšující se rychlostí šíření plamene a výrazně vyšším tlakem než při stabilní detonaci.

Potrubní pojistka

Pojistka montovaná mezi dva úseky potrubí, chránící úsek potrubí za pojistkou proti deflagraci/detonaci vzniklé v úseku potrubí před pojistkou.

Objemová pojistka

Pojistka montovaná za nádrží (aparátem), chránící vnější prostor proti deflagraci vzniklé v této nádrži (aparátu).

Koncová pojistka

Pojistka montovaná za nádrží (aparátem), chránící tuto nádrž (aparát) proti deflagraci/detonaci přicházející zvenku.

Navrhování zařízení do prostor s nebezpečím výbuchu

Zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu se navrhují dle níže uvedených podmínek:

  • Klasifikace prostor
  • Druh média
  • Děj- detonace/deflagrace
  • Způsob montáže

Klasifikace prostor – plyn

Typ Četnost
Zóna 0 Oblast, kde výbušná atmosféra je přítomna trvale (obvykle nad 1000 hod/rok).
Zóna 1 Oblast, kde výbušná atmosféra je přítomna krátkodobě (obvykle 100 až 1000 hod/rok).
Zóna 2 Oblast, kde výbušná atmosféra za normálního stavu není přítomna, může se vyskytout pouze velice výjimečně (obvykle 10 až 100 hod/rok).

Klasifikace prostor – prach

Typ Četnost
Zóna 20 Oblast, kde výbušná atmosféra je přítomna trvale (obvykle nad 1000 hod/rok).
Zóna 21 Oblast, kde výbušná atmosféra je přítomna krátkodobě (obvykle 100 až 1000 hod/rok).
Zóna 22 Oblast, kde výbušná atmosféra za normálního stavu není přítomna, může se vyskytout pouze velice výjimečně (obvykle 10 až 100 hod/rok).

Skupiny výbuchu dle media

IEC označení USA označení Medium Min. iniciační energie
IIC A Acetylen,Vodík 20µJ
IIB B Ethylen 60µJ
IIA C Propan 100µJ