O nás

Několik málo slov o nás

image_3

Po dlouholeté praxi skladování a distribuce pohonných hmot jsme v lednu 2007 založili společnost DAG-TS s. r. o., která navazuje na výrobní činnost zařízení pro zajištění bezpečnosti technologických zařízení při manipulaci, dopravě a skladování hořlavých kapalin, plynů a směsí.

Naším hlavním cílem od roku 2007 je inovace a vývoj protiexplozních pojistek (v Čechách též nazývaných plamenojistky nebo protizášlehové pojistky), dýchacích ventilů a dalších prvků sloužících k ochraně průmyslových zařízení před šířením plamene, iniciací výbuchu a tlakovými deformacemi.

Abychom plně vyhověli nárokům směrnice 94/9/EC známé také jako směrnice ATEX a zároveň zabezpečili vysokou kvalitu našich produktů, postavili jsme vlastní zkušební dráhu tlakových ztrát protiexplozních pojistek a zkušební zařízení na ověření funkčnosti přetlako-podtlakových ventilů.

 
 

Pro ověření správnosti výpočtů a potvrzení výsledků vývoje našich produktů certifikujeme v notifikované zkušebně IBExU für Sicherheitstechnik GmbH - Freiberg - Německo, která je jednou z nejuznávanějších evropských autorit na poli certifikace zařízení do výbušného prostředí, kde své výrobky certifikují i ostatní přední světové výrobci.

S ohledem na požadovanou kvalitu výrobků máme zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001 a vzhledem k výrobě zařízení do výbušného prostředí i rozšiřující certifikaci ATEX Q
podle směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.).

Naším krédem je

„BEZPEČNOST pro život a TECHNOLOGII“.

 

Spokojenost zákazníka stejně jako garantovaná kvalita našich výrobků a služeb je pro nás prioritním cílem nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.

KONKURENČNÍ VÝHODY

1
ÚČINNOST

Až o 23% větší účinná plocha čtvercové
protiexplozní vložky oproti kulaté.

2
SNÍŽENÁ HMOTNOST

Snížená hmotnost z důvodu vlastní svařované konstrukce komor.

3
ODPOR PROUDĚNÍ

Snížený odpor proudění (až o 100% pokles tlakové ztráty).
*Vysvětlení

4
PRŮTOK

Vyšší průtok medií.

5
ABSENCE VNITŘNÍCH SOUČÁSTEK

Pojistka vedle zhášecího elementu neobsahuje žádné
vnitřní součástky, proto optimální rozložení deflagrační
a detonační energie bez
dodatečného rozdělovače
energie.

*Vysvětlení s diagramem
u kulatých protiexplozních vložek
je k stabilizaci vložky před axiální
deformaci po detonaci / deflagraci
potřeba umístění stabilizačního kříže,
jehož stabilizační plocha současně
ovlivňuje negativně průtok medií
(Nm3) a tím zvyšuje tlakovou ztrátu
(mBar).